D.G. COMMERCE d.o.o. za graditeljstvo, završne obrtničke radove i usluge

D.G. COMMERCE d.o.o. Prelog

HR-40323 PRELOG, Industrijska zona 10

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/1744-2

od 21.05.1996. godine, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070017114

Temeljni kapital društva iznosi 100.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR2724840081101198668

OIB (VAT ID): HR 11652623019

Uprava: Dražen Gregoraš, Prelog, Glavna 6, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno